ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2011 เวลา 21:59 น.


คลิกชมภาพกิจกรรม

งานสารสนเทศและเว็บไซต์ ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ งานนี้บุคลากรได้ความรู้ใหม่และความสนุกในการอบรมมาก ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่จัดโครงการดีๆให้บุคลากร ขอขอบพระคุณมากครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 07:14 น.