ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 10:03 น.

ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  

นายธนากร  บัวภา
นักเรียน  ห้อง  ม.6/2