E-office Login


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึกร.ด. 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

 

สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด2557

 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:47 น.

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย  นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและทุนผู้มีจิตศัทธา  พร้อมด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย  มีรายละเอียดทุน ดังนี้

1. คุณภัทรศญา  เจริญรอย  หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  มอบทุน  ทุนละ 1,000 บาท

2. ครูศรายุทธ  นนทะดี  ครูโรงเรียนนาจะหลวย  มอบทุนจำนวน 10 ทุน  ทุนละ  1,500 บาท

3. ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานจำนวน 221  ทุน

ภาพกิจกรรม