ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services









กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2011 เวลา 00:00 น.

Frownโรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันที่ 22 ธันวาคม  2554 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษา  โดยการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆมากมาย และเพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อเจ้าของภาษา มีการประกวดร้องเพลง แต่งตัวเรียนแบบตัวละคร คณะครูโรงเรียนนาจะหลวยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากโดยแต่งตัวชุดประจำชาติต่างๆในอาเซียน งานนี้สนุกมากครับ ทั้งนักเรียนและครู ผู้บริหาร  นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนนาจะหลวย ยังมอบความสุขให้นักเรียนโดยการจับฉลากของขวัญมอบให้กับลูกๆชาว น.ล   นี้คือ ฟ้า ชมพู โดยแท้ๆๆๆครับ
Coolทางโรงเรียนนาจะหลวยขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาเช่นเคยครับที่ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมครับ  ขอบคุณศิษย์เก่าที่ได้นำวงดนตรีราชภัฎอุบลราชธานี มันส์มากๆครับ นำโดย พี่หนึ่ง วุฒิชัย  เสนคำสอน ลูกคุณครูดวงแข  ไวยวรรณ์นั้นเอง และเพื่อนๆวิชาเอกดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 1





 

 

 

 

 

มีต่อครับ กำลังอัปขึ้นเลื่อนๆครับ....

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 มิถุนายน 2012 เวลา 07:15 น.