ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

แสดงความยินดี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์   
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 11:11 น.

 

โรงเรียนนาจะหลย ฝ่ายแนะแนว จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2011 เวลา 11:42 น.