ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการแข่งขันวาดภาพสารานุกรมไทย ระดับภาคอีสาน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:00 น.

 

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2555  ครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  ครูศิลปะ  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้นำตัวแทนนักเรียนระดับ  ม. ต้น  จำนวน  3  คน  เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพสารานุกรมไทย  หัวข้อ  "สืบสานพระราชปณิธาน  อ่านสารานุกรมไทย"  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคฯ  เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ  ต่อไป  และผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

1.  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  คือ  นางสาวปรารถนา  ขันที  นักเรียนชั้น ม.  3/1

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

4.  รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งทั้ง  4  โรงเรียนนี้จะต้องเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ  ร่วมกับตัวแทนภาคอื่นๆ เพื่อชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2555  นี้

 

 

                                                              

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 20:13 น.