NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับสมัครนักเรียนที่สนใจส่งข้อเสนอ "ยุววิจัยยางพารา 54" PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย ปัญญา สัมพะวงศ์   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 08:38 น.

นักเรียนที่สนใจส่งข้อเสนอ  ยุววิจัยยางพารา  โดยนักเรียนสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ครูปัญญา   สัมพะวงศ์    หมดเขตส่งข้อมูลวันที่  20  มิถุนายน  2554    ดาวน์โหลดใบสมัคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:50 น.