NL Services

นักเรียนเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
วันพุธที่ 08 สิงหาคม 2012 เวลา 17:33 น.

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย จำนวน 9 คน 
ได้เข้าร่วม ค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ อิงณภารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม ที่ผ่านมา
จัดโดย สพฐ. และศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนวิจิตราพิทยานักเรียนที่ไปเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ชาว ฟ้า-ชมพู


ชาว นล. ทุกคนขอแสดงความยินดีและขอบคุณที่นำความรู้มาฝากนะครับ..
ในอนาคตเราจะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้จงได้  อิอิ........