NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีกิจกรรมวันคริสต์มาส 2555 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 09:07 น.

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งานนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาโดยการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  และเน้นเรื่องประชาคมอาเซียนสนุกสนานกันมากครับ และคุณครูก็ได้มอบของขวัญส่งความสุขให้ลูกๆชาว นล.กันทุกท่านด้วยการจับฉลากจากบัตรอวยพรที่นักเรียนได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะรางวัลใหญ่จากท่านผู้อำนวยการสุรชัย พันโสรี เชิญชมภาพกิจกรรมครับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 11:40 น.