มอบเงิน/ClassroomMeeting

img_0024
Image Detail

ปลูกป่า 999 ตัน

img_0031
Image Detail

อบรม Osop / Moodle

img_0180
Image Detail

ฟุตซอลสหวิทยาเขต6 (สพม.29)

img_0085
Image Detail

พิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2555

img_0058
Image Detail

E-office Login
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2555 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 09:07 น.

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย จัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งานนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาโดยการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  และเน้นเรื่องประชาคมอาเซียนสนุกสนานกันมากครับ และคุณครูก็ได้มอบของขวัญส่งความสุขให้ลูกๆชาว นล.กันทุกท่านด้วยการจับฉลากจากบัตรอวยพรที่นักเรียนได้จัดทำขึ้น โดยเฉพาะรางวัลใหญ่จากท่านผู้อำนวยการสุรชัย พันโสรี เชิญชมภาพกิจกรรมครับ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 11:40 น.