ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ข้อมูลนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

*************************************************

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

7

137

155

292

41

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7

140

121

261

37

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

100

152

252

36

รวม

21

377

428

805

38

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

105

177

282

40

มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

81

164

245

40

มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

86

163

249

35

รวม

20

272

504

776

38

รวมทั้งหมด

41

649

932

1581

38

(ข้อมูล10 มิถุนายน 2561)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 เวลา 13:47 น.