NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีข้อมูลนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

*************************************************

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนนักเรียนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

7

147

124

271

38

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7

104

164

268

38

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

114

138

252

36

รวม

21

365

426

791

37

มัธยมศึกษาปีที่ 4

6

83

164

247

41

มัธยมศึกษาปีที่ 5

7

97

171

268

38

มัธยมศึกษาปีที่ 6

7

83

157

240

34

รวม

20

263

492

755

37

รวมทั้งหมด

41

628

918

1546

37

(ข้อมูล10 มิถุนายน 2560)


ข้อมูลเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

*************************************************

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แก่ ตำบลนาจะหลวย ตำบลบ้านตูม ตำบลโสกแสง ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลพรสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ หมู่ 2 , 11
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ ตำบลนาจะหลวย ตำบลบ้านตูม
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 13:30 น.