NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีโรงเรียนนาจะหลวย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ศรชัย สุโพธิ์   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 15:31 น.

 

โรงเรียนนาจะหลวย

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 15:41 น.