ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โรงเรียนนาจะหลวย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ศรชัย สุโพธิ์   
วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 15:31 น.

 

โรงเรียนนาจะหลวย

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2015 เวลา 15:41 น.