ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กระทรวงแรงงานพบประชาชน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2015 เวลา 18:44 น.

กระทรวงแรงงานพบประชาชน

โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานอุบลราชธานี จัดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นเพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย และเขตอำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบริการในด้านการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาชีพ บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ และกิจกรรมอีกมากมาย  โดย นายเมธาศิษฏ์  ฉัตรคุปต์ชนรดี  เป็นประธานในพิธี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 08:53 น.