ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:52 น.

ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558

รีาจะหล โดยงานแนะแนวโรงเรียนจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ โควต้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีในกิจกรรมดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:58 น.