ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016 เวลา 14:47 น.

ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างครับ

ดาวน์โหลดที่นี่

1.ชั้น ม.ต้น

2.ชั้น ม.ปลาย