ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 17:52 น.

ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 และสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2559 นั้น บัดนี้การดำเนินการประมวลผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามรายชื่อดังนี้


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก


รายชื่ออันดับสำรอง


ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ชั้น ม.1 และ 4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-10.00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หากไม่มารายงานตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่า สละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนักเรียนรายชื่ออันดับสำรอง ชั้น ม.1 และ 4 ให้มารายงานตัวเพิ่มเติมในวันที่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 18:16 น.