ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016 เวลา 17:23 น.

รับฟังบรรยาการเตรียมความพร้อม การประเมินโรงเรียนสุจริต โดย สพม.29


วันนี้ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย เข้ารับฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โรงเรียนสุจริต) จากท่านรองฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:07 น.