ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016 เวลา 00:00 น.

โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย นำนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อ ดังนี้
1. ด.ญ.ฤดี จันทร์สมุทร
2. ด.ญ.วิชุดา จันทร์สมุทร
3. ด.ญ.อาทิติยา สูงเรือง
4. นายวาสุเทพ เคลือดี
5. น.ส.อัมพร คูณคำตา
ณ หอประชุมราชธานี สพป.อบ.1 จังหวัดอุบลราชธานี
 


ภาพ/ข่าว : สุขสันต์ แสงสุกวาว

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:25 น.