ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2017 เวลา 20:00 น.

โรงเรียนนาจะหลวย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 

1.ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ปีการศึกษา 2560  ชั้น ม.4 (รอบเพิ่มเติม)

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

1.1 นางสาวกัญญารัตน์  โสริบุตร  โรงเรียนบ้านท่าก่อ
1.2 นางสาวนัชชา  คำจันทร์  โรงเรียนบ้านท่าก่อ

2.ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกดาวน์โหลด

3.ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2017 เวลา 20:23 น.