NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดาวเสาร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 10:38 น.

ชุมนุมดาราศาสตร์หรรษา


โรงเรียนนาจะหลวย


จังหวัดอุบลราชธานี


จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวนาจะหลวย


ร่วมดูดาวเสาร์ใกล้โลก


ในคืนวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 10:40 น.