ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 34
2 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 375
3 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 304
4 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 791
5 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 645
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 589
7 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 587
8 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1286
9 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1052
10 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 931
11 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 986
12 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 672
13 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 690
14 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 543
15 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 837
16 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 557
17 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 742
18 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 821
19 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 693
20 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1395
21 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 3581
22 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1974
23 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 63686
24 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2286
25 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 614
26 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 697
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 741
28 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 939
29 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 636
30 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 795
31 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1781
32 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3731
33 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2087
34 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 703
35 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1371
36 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 624
37 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1413
38 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 631
39 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 495
40 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 518
41 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 590
42 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 525
43 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 651
44 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 733
45 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 1020
46 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 458
47 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1655
48 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 843
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1118
50 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 849
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6