ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 213
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 906
3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินพลังยาง และกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง todsapon sopakan 204
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 715
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป todsapon sopakan 306
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 205
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า ม.3เดิม todsapon sopakan 190
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนกีฬา ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 201
9 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 185
10 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 216
11 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 377
12 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1052
13 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 661
14 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1135
15 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 975
16 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 917
17 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 922
18 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1684
19 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1593
20 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1319
21 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1441
22 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 1060
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 1061
24 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 906
25 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 1161
26 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 915
27 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1090
28 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1210
29 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 1126
30 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1768
31 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 4500
32 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2453
33 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 65218
34 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2678
35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 971
36 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 993
37 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 1020
38 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1302
39 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 909
40 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1064
41 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2126
42 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 4269
43 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2390
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 1009
45 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1667
46 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 895
47 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1891
48 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 903
49 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 751
50 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 919
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7