ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 221
2 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 210
3 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 655
4 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 551
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 516
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 459
7 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1102
8 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 904
9 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 791
10 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 853
11 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 555
12 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 606
13 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 466
14 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 739
15 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 488
16 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 644
17 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 716
18 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 604
19 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1257
20 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2813
21 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1812
22 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 62892
23 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2106
24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 518
25 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 622
26 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 643
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 833
28 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 543
29 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 692
30 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1676
31 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3380
32 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1933
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 617
34 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1244
35 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 536
36 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1242
37 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 575
38 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 434
39 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 447
40 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 516
41 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 392
42 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 561
43 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 665
44 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 949
45 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 377
46 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1539
47 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 763
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1000
49 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 709
50 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 445
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6