NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 264
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 248
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 210
4 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 553
5 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 628
6 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 548
7 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 524
8 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 324
9 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 402
10 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 303
11 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 592
12 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 279
13 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 452
14 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 543
15 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 359
16 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 995
17 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1703
18 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1526
19 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 58204
20 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1839
21 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 347
22 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 405
23 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 449
24 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 645
25 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 383
26 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 477
27 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1486
28 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 2714
29 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1550
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 480
31 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1048
32 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 404
33 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 692
34 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 430
35 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 306
36 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 330
37 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 357
38 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 275
39 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 432
40 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 569
41 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 775
42 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 276
43 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1354
44 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 647
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 778
46 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 553
47 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 314
48 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 293
49 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 240
50 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 297
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6