ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 444
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 2017
3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินพลังยาง และกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง todsapon sopakan 329
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 848
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป todsapon sopakan 464
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 329
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า ม.3เดิม todsapon sopakan 360
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนกีฬา ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 325
9 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 316
10 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 339
11 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 576
12 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1238
13 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 820
14 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1273
15 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1111
16 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1039
17 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1044
18 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1823
19 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1763
20 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1457
21 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1567
22 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 1186
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 1187
24 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1031
25 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 1289
26 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 1045
27 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1220
28 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1323
29 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 1251
30 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1900
31 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 4876
32 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2636
33 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 65637
34 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2819
35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 1110
36 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1113
37 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 1135
38 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1466
39 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1031
40 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1185
41 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2263
42 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 4456
43 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2571
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 1146
45 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1804
46 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 1014
47 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 2074
48 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 1038
49 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 870
50 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1046
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7