ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวประจำกลุ่มสาระฯ

NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 11
2 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป todsapon sopakan 14
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 12
4 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า ม.3เดิม todsapon sopakan 9
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนกีฬา ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 7
6 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 19
7 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 22
8 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 173
9 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 773
10 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 486
11 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 942
12 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 797
13 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 766
14 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 761
15 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1494
16 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1289
17 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1132
18 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1258
19 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 883
20 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 901
21 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 730
22 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 994
23 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 733
24 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 925
25 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1029
26 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 832
27 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1561
28 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 4027
29 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2208
30 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 64567
31 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2476
32 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 761
33 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 835
34 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 858
35 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1094
36 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 750
37 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 917
38 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1945
39 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3954
40 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2203
41 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 847
42 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1479
43 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 735
44 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1611
45 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 735
46 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 592
47 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 623
48 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 686
49 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 670
50 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 813
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7