NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 111
2 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 122
3 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 580
4 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 440
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 438
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 367
7 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 929
8 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 833
9 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 733
10 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 750
11 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 459
12 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 565
13 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 424
14 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 691
15 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 437
16 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 597
17 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 674
18 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 560
19 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1193
20 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2459
21 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1713
22 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 61412
23 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2028
24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 476
25 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 532
26 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 583
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 783
28 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 498
29 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 613
30 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1629
31 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3200
32 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1816
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 576
34 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1181
35 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 491
36 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1120
37 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 512
38 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 401
39 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 405
40 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 451
41 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 355
42 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 529
43 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 634
44 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 908
45 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 334
46 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1479
47 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 729
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 912
49 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 646
50 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 406
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6