NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีบริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 51
2 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 741
3 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1240
4 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1142
5 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1600
6 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 387
7 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 108
8 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 210
9 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 263
10 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 430
11 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 201
12 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 324
13 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1265
14 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 1726
15 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1001
16 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 287
17 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 822
18 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 244
19 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 351
20 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 308
21 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 170
22 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 216
23 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 225
24 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 148
25 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 271
26 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 462
27 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 605
28 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 174
29 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1197
30 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 513
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 622
32 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 387
33 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 208
34 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 166
35 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 126
36 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 169
37 ติว O-net 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 197
38 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 166
39 ค่าย ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3 Somporn Thongbai 335
40 รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น(5E) Somporn Thongbai 297
41 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Somporn Thongbai 469
42 วันวชิราวุช2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 313
43 ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 8 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 310
44 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Somporn Thongbai 272
45 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มที่ 5 สหวิทยาเขต 6 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 478
46 ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับสหวิทยาเขต 6 สพม.29 Somporn Thongbai 340
47 Mathematics & Occupation and Techonlogy Camp 2015 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 280
48 Science and Physical Education 2015 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 305
49 ตารางเรียนตารางสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1230
50 รายชื่อนักเรียนที่ยังค้างติดต่อแก้ผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 407
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6