ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 129
2 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 584
3 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 380
4 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 883
5 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 726
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 720
7 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 720
8 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1418
9 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1170
10 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1040
11 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1150
12 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 793
13 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 797
14 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 651
15 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 919
16 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 660
17 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 849
18 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 943
19 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 768
20 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1473
21 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 3830
22 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2118
23 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 64372
24 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2415
25 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 704
26 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 793
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 815
28 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1032
29 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 713
30 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 878
31 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1885
32 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3862
33 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2161
34 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 797
35 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1437
36 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 691
37 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1524
38 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 700
39 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 551
40 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 588
41 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 647
42 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 624
43 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 768
44 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 820
45 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 1100
46 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 539
47 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1747
48 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 942
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1268
50 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 937
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6