NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 55
2 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 541
3 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 400
4 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 384
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 338
6 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 881
7 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 807
8 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 709
9 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 721
10 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 438
11 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 551
12 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 412
13 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 675
14 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 418
15 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 583
16 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 650
17 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 544
18 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1173
19 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2394
20 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1683
21 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 60726
22 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1996
23 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 460
24 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 507
25 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 567
26 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 768
27 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 482
28 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 587
29 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1615
30 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3174
31 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1787
32 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 567
33 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1167
34 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 478
35 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1067
36 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 497
37 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 389
38 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 392
39 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 435
40 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 341
41 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 507
42 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 625
43 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 883
44 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 324
45 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1457
46 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 714
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 890
48 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 629
49 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 395
50 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 347
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6