ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 289
2 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 263
3 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 724
4 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 609
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 556
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 524
7 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1194
8 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 968
9 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 857
10 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 921
11 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 606
12 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 652
13 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 505
14 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 803
15 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 525
16 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 683
17 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 767
18 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 650
19 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1326
20 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 3215
21 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1894
22 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 63353
23 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2179
24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 563
25 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 660
26 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 694
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 886
28 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 582
29 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 748
30 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1733
31 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3526
32 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1991
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 662
34 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1309
35 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 591
36 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1345
37 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 607
38 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 473
39 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 479
40 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 561
41 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 451
42 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 606
43 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 702
44 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 986
45 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 424
46 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1599
47 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 806
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1073
49 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 760
50 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 487
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6