NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 218
2 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 189
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 165
4 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 452
5 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 564
6 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 489
7 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 460
8 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 276
9 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 348
10 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 276
11 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 571
12 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 234
13 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 423
14 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 516
15 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 326
16 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 946
17 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 1640
18 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1499
19 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 56025
20 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1759
21 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 307
22 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 367
23 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 418
24 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 607
25 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 339
26 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 451
27 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1443
28 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 2605
29 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1498
30 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 459
31 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1015
32 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 379
33 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 656
34 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 412
35 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 288
36 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 309
37 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 332
38 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 253
39 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 400
40 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 553
41 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 744
42 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 261
43 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1323
44 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 621
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 747
46 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 527
47 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 298
48 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 271
49 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 212
50 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 275
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6