NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 183
2 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 173
3 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 621
4 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 487
5 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 470
6 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 395
7 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1018
8 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 866
9 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 761
10 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 793
11 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 500
12 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 588
13 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 445
14 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 713
15 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 461
16 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 618
17 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 698
18 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 589
19 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1231
20 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2664
21 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1757
22 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 62426
23 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2072
24 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 495
25 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 568
26 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 615
27 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 807
28 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 526
29 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 645
30 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1655
31 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 3305
32 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1906
33 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 595
34 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1209
35 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 512
36 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 1182
37 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 543
38 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 417
39 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 429
40 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 478
41 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 374
42 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 548
43 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 647
44 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 927
45 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 351
46 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1516
47 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 749
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 946
49 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 674
50 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 425
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6