NL Services

บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 362
2 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 335
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 339
4 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 297
5 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 771
6 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 748
7 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 658
8 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 629
9 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 398
10 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 511
11 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 367
12 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 637
13 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 375
14 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 540
15 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 615
16 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 501
17 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1102
18 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 2039
19 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 1609
20 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 59804
21 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1931
22 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 428
23 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 471
24 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 529
25 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 733
26 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 455
27 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 550
28 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1572
29 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 2988
30 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1690
31 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 529
32 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1116
33 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 450
34 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 939
35 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 470
36 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 358
37 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 371
38 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 Somporn Thongbai 405
39 การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Somporn Thongbai 312
40 การเตรียมความพร้อมการประเมินโรงเรียนสุจริต Somporn Thongbai 477
41 รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 604
42 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 850
43 รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 303
44 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 Somporn Thongbai 1417
45 ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 686
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 Somporn Thongbai 846
47 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 598
48 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 373
49 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 323
50 ประชุมเตรียมความพร้อม คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าสอบO-net เด่นชัย ไวยวรรณ์ 275
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6