ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
บริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 346
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 1907
3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินพลังยาง และกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง todsapon sopakan 286
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 801
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป todsapon sopakan 408
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 288
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า ม.3เดิม todsapon sopakan 289
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนกีฬา ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 282
9 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 268
10 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 296
11 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 488
12 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1174
13 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 763
14 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1224
15 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1066
16 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1001
17 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1003
18 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1770
19 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1701
20 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1417
21 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1529
22 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 1147
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 1146
24 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 988
25 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 1244
26 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 1000
27 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1175
28 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1287
29 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 1214
30 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1859
31 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 4723
32 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2562
33 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 65493
34 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2773
35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 1065
36 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1075
37 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 1093
38 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1397
39 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 991
40 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1145
41 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2219
42 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 4402
43 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2493
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 1104
45 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1757
46 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 976
47 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 2009
48 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 993
49 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 832
50 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1004
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7