ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ศิลปะร.ร.นาจะหลวยคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 00:43 น.

                                                                                                                                                                                              วันที่  27 พฤศจิกายน 2553  สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-อี  ได้จัด

ประกวดวาดภาพชิงถ้วยสมเด็จพระ

เทพฯ ระดับประเทศในรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคอีสาน ณ  ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช  จังหวัดอุบลฯ หัวข้อ  "มีความคิดบูรณาการ..ต้องอ่านสารานุกรมไทย"  โดยมีครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าแข่งขัน

          ผลการแข่งขันปรากฎว่า  นายวีระยุทธ  สืบบุญ  นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.นาจะหลวย  จังหวัดอุบลฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  พร้อมเงินรางวัล  3,000.- บาท  จาก ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน  สินธุวานนท์  องคมนตรี   และเป็นตัวแทนระดับภาคอีสานเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่  21  ธันวาคม 2553  ณ พระราชวังดุสิต  กรุงเทพฯ  และด.ช.บ๊อบบี้  พรมเกษ นักเรียนชั้น ม.1 ได้รับรางวัลชมเชย  เกียรติบัตรและเงินรางวัล  1,000.- บาท

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:32 น.