ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ศิลป์..นาจะหลวย คว้าชัยชนะถึงถิ่นอาชีวอุบลฯ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯศิลปะ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:42 น.

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  กำหนดจัดงานอาชีวะปริทรรศน์  ในวันที่  7  มกราคม  2554  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานของนักเรียน  นักศึกษา  และแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  ระดับ  ปวช. ปวส.โดยได้มีหนังสือเชิญชวนโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางศิลปกรรม  และคหกรรม  และในงานนี้ครูนัทต์ธิพัฒน์  ภารสมบูรณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนนาจะหลวย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ก็ไม่พลาดได้ฝึกนักเรียน ม.ต้น ส่งเข้าประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปกรรม จำนวน  2  คนคือนายวีระยุทธ  สืบบุญ  และนายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ  นักเรียนชั้น ม.3/2  โดยเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี  ในหัวข้อ  "อาชีพในฝัน"

              ผลการแข่งขันปรากฎว่า  โรงเรียนนาจะหลวยคว้าชัยชนะ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤติพงศ์  ฟองน้ำ  นักเรียนชั้น ม.3/2  ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  จำนวน  1,500.-บาท  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนนาจะหลวยก็คว้าได้อีก คือนายวีระยุทธ  สืบบุญ  นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเงินรางวัล  1,000.-บาท  ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เป็นโรงเรียนนารีนุกูล  และรางวัลชมเชยเป็นของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  จังหวัดอุบลฯ

            

 และจากการที่โรงเรียนนาจะหลวยได้รับรางวัลในครั้งนี้  ทางฝ่ายบริหารและหัวหน้าแผนกศิลปกรรม  มีความประทับใจในผลงานมาก (เห็นแววอัจฉริยะ)  และให้สัญญาว่าถ้ามาเรียนต่อที่อาชีวฯ  ทางวิทยาลัยจะให้โควต้าเรียนต่อศิลปะในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นยอดของเมืองไทยในเรื่องของศิลปะ  ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของนักเรียน  ครูนัทต์ขอดีใจด้วย....  นะครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 07:39 น.