ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

                 


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 Google Apps for Education เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2372
2 ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 4562
3 อบรมการใช้ Aculearn Tablet &Smart Phome เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2751
4 กิจกรรมทำนาแบบหยอดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2785
5 กิจกรรมปลูกสำปะหลังพืชไร่ในชุมชน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2773
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2956
7 อบรมฯOsop Lab school และการจัดการเรียนการสอนด้วยMoodle เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2582
8 ปลูกปาล์มน้ำมันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 3176
9 รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2555 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2834
10 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 3642
11 ประเมินเลื่อนขั้นฯ กลุ่มสาระการงานฯ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2634
12 การอบรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา Somporn Thongbai 2963
13 อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2659
14 การประกวดสื่อการเรียนการสอน(บทเรียนคอมพิวเตอร์) Somporn Thongbai 6067
15 หัวหน้ากลุ่มสาระ เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 2645
16 ประชุมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2554 จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 2967
17 อ.พลกฤษณ์ รินทรึก รับ 2 ท่อน A.T.C จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 3389