ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข่าวประจำกลุ่มสาระฯ

NL Services

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

                 


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 Google Apps for Education เด่นชัย ไวยวรรณ์ 714
2 ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2662
3 อบรมการใช้ Aculearn Tablet &Smart Phome เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1114
4 กิจกรรมทำนาแบบหยอดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1107
5 กิจกรรมปลูกสำปะหลังพืชไร่ในชุมชน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1123
6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1350
7 อบรมฯOsop Lab school และการจัดการเรียนการสอนด้วยMoodle เด่นชัย ไวยวรรณ์ 923
8 ปลูกปาล์มน้ำมันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1301
9 รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2555 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1123
10 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1912
11 ประเมินเลื่อนขั้นฯ กลุ่มสาระการงานฯ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 937
12 การอบรม การผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา Somporn Thongbai 1260
13 อบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle เด่นชัย ไวยวรรณ์ 951
14 การประกวดสื่อการเรียนการสอน(บทเรียนคอมพิวเตอร์) Somporn Thongbai 4401
15 หัวหน้ากลุ่มสาระ เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการ จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 961
16 ประชุมปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2554 จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 1268
17 อ.พลกฤษณ์ รินทรึก รับ 2 ท่อน A.T.C จอมยุทธ์ไร้กระบี่ 1638