NL Services

งานแนะแนวโรงเรียน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) Somporn Thongbai 320
2 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 269
3 ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 531
4 โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1337
5 กระทรวงแรงงานพบประชาชน Somporn Thongbai 317
6 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 519
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 945
8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 485
9 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 429
10 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 458
11 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 597
12 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 976
13 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 543
14 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 439
15 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 531
16 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 710
17 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 746
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 16571
19 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 696
20 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 741
21 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 586
22 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 601
23 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 948
24 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 694
25 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 835
26 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 930
27 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 631
28 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 660
29 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 2639
30 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 762
31 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 697
32 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 874
33 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 905
34 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 687
35 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 972