ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีงานแนะแนวโรงเรียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 111
2 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 123
3 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 113
4 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 121
5 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 128
6 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 480
7 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 173
8 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 150
9 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 224
10 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 399
11 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 409
12 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2155
13 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 372
14 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 421
15 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 340
16 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 319
17 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 611
18 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 426
19 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 502
20 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 651
21 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 407
22 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 406
23 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1749
24 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 462
25 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 423
26 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 523
27 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 629
28 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 441
29 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 487