NL Services

งานแนะแนวโรงเรียน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) Somporn Thongbai 337
2 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 281
3 ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 554
4 โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1368
5 กระทรวงแรงงานพบประชาชน Somporn Thongbai 326
6 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 538
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 964
8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 501
9 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 446
10 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 483
11 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 614
12 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 994
13 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 557
14 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 451
15 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 544
16 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 727
17 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 764
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 16663
19 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 714
20 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 752
21 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 605
22 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 632
23 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 966
24 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 705
25 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 856
26 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 954
27 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 644
28 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 673
29 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 2676
30 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 772
31 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 711
32 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 884
33 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 919
34 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 697
35 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 999