ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

งานแนะแนวโรงเรียน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) Somporn Thongbai 655
2 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 592
3 ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 825
4 โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1831
5 กระทรวงแรงงานพบประชาชน Somporn Thongbai 570
6 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 838
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1270
8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 756
9 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 699
10 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 732
11 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 920
12 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1345
13 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 888
14 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 676
15 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 781
16 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 983
17 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 1060
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 19886
19 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 997
20 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 980
21 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 857
22 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 877
23 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1206
24 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 933
25 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1121
26 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1228
27 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 883
28 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 908
29 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 3034
30 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 990
31 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 924
32 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1161
33 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1183
34 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 957
35 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1273