ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

งานแนะแนวโรงเรียน

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) Somporn Thongbai 524
2 โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559 Somporn Thongbai 468
3 ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 703
4 โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1679
5 กระทรวงแรงงานพบประชาชน Somporn Thongbai 453
6 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 719
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1124
8 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 651
9 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 575
10 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 625
11 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 780
12 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1206
13 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 775
14 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 591
15 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 683
16 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 875
17 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 938
18 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 18003
19 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 865
20 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 882
21 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 756
22 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 766
23 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1103
24 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 824
25 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1023
26 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1117
27 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 785
28 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 809
29 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 2883
30 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 909
31 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 842
32 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1046
33 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1071
34 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 833
35 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1147