มอบเงิน/ClassroomMeeting

img_0145
Image Detail

ปลูกป่า 999 ตัน

img_0039
Image Detail

อบรม Osop / Moodle

img_0201
Image Detail

ฟุตซอลสหวิทยาเขต6 (สพม.29)

img_0079
Image Detail

พิธีเปิดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 2555

img_0056
Image Detail

E-office Login
งานแนะแนวโรงเรียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 324
2 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 93
3 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 99
4 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 124
5 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 311
6 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 322
7 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1496
8 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 332
9 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 356
10 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 287
11 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 282
12 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 539
13 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 376
14 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 463
15 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 559
16 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 364
17 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 364
18 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1444
19 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 404
20 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 384
21 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 303
22 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 549
23 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 379
24 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 427