E-office Login


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึกร.ด. 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

 

สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด2557

 งานแนะแนวโรงเรียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 43
2 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 356
3 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 113
4 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 114
5 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 147
6 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 324
7 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 338
8 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1541
9 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 340
10 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 366
11 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 299
12 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 289
13 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 566
14 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 387
15 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 473
16 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 585
17 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 374
18 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 372
19 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1540
20 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 417
21 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 390
22 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 413
23 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 572
24 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 387
25 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 438