ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีงานแนะแนวโรงเรียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 50
2 บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 91
3 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 88
4 มอบทุนมูลนิธินวธรรม ระดับ ม.ปลาย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 96
5 โครงการค่ายเม็ดทราย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 440
6 ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวย โดย นักศึกษา มรภ.อุบลราชธานี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 156
7 มอบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 137
8 รับทุนเรียนดี นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 203
9 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกศสุดา สุริยะ ที่สอบทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 372
10 โครงการเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2555 PTT Youth Camp 2012 Somporn Thongbai 388
11 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2554 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1675
12 แสดงความยินดี ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 363
13 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน Somporn Thongbai 411
14 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมสูมหาวิทยาลัย ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 323
15 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 313
16 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร ใน เดือนสิ่งหาคม ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 602
17 งานแนะแนวจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 413
18 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 493
19 บรรยากาศการไปติวเข้มสู่มหาวิทยาลัของ นักเรียน ม.6 เมื่อวันที่13-14 มิ.ย.54 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 629
20 งานแนะแนะยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 395
21 ข่าวการศึกษา สอบตรง ทุนการศึกษา ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 394
22 แนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 1687
23 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียน ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 450
24 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เข้าร่วมติวเข้ม (บริษัทโอสภสภา) ประจำปีการศึกษา 2554 ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 413
25 EZ (EZ ADMISSION) โปรแกรมช่วย ADMISSION ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 494
26 ข้อมูลทุนปัจจัยพ้นฐาน ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 609
27 เรื่องดี ๆ มีสาระ ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 420
28 กิจกรรมงานแนะแนว ปรียาภรณ์ ผิวจันทร์ 474