ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร todsapon sopakan 1
2 ประชาสัมพันธ์ : แสดงความยินดีกับคุณครูบุษยา ลิมปิทีปราการ todsapon sopakan 1
3 ประชาสัมพันธ์ : ตักบาตรเทโวโรหณะ todsapon sopakan 3
4 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 1
5 ประชาสัมพันธ์ : วันแม่แห่งชาติ todsapon sopakan 1
6 ประกาศ : การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน todsapon sopakan 42
7 ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกัน COVID-19 ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 53
8 ประชาสัมพันธ์ : อบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ todsapon sopakan 42
9 ประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 41
10 ประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมห้องเรียนและสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 43
11 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 45
12 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ todsapon sopakan 54
13 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล todsapon sopakan 64
14 ประชาสัมพันธ์ : วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 327
15 ประชาสัมพันธ์ : ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปี 2562 todsapon sopakan 310
16 ประชาสัมพันธ์ : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า todsapon sopakan 277
17 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 todsapon sopakan 256
18 ประชาสัมพันธ์ : วันลอยกระทง todsapon sopakan 268
19 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 340
20 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางสาวสุกันญา โพธิสนธิ์ todsapon sopakan 326
21 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 330
22 ประชาสัมพันธ์ : วันปิยมหาราช todsapon sopakan 420
23 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 todsapon sopakan 446
24 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 702
25 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 638
26 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 601
27 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 566
28 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 798
29 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 507
30 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 513
31 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online todsapon sopakan 404
32 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 394
33 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปี 2562 todsapon sopakan 375
34 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 329
35 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 294
36 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562 todsapon sopakan 167
37 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 todsapon sopakan 121
38 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก todsapon sopakan 145
39 ประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ todsapon sopakan 144
40 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมเยาวชนทางสายใหม่ todsapon sopakan 135
41 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 todsapon sopakan 131
42 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน AP) todsapon sopakan 134
43 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) todsapon sopakan 128
44 ประชาสัมพันธ์ : เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 2562 todsapon sopakan 114
45 สรุปยอดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 4 มีนาคม - 17 มีนาคม 2562 todsapon sopakan 124
46 ประกาศ : มาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณขยะในโรงเรียน todsapon sopakan 162
47 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี todsapon sopakan 171
48 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน todsapon sopakan 282
49 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 todsapon sopakan 185
50 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) todsapon sopakan 194
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5