NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 137
2 ประชาสัมพันธ์ : ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปี 2562 todsapon sopakan 128
3 ประชาสัมพันธ์ : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า todsapon sopakan 121
4 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 todsapon sopakan 120
5 ประชาสัมพันธ์ : วันลอยกระทง todsapon sopakan 121
6 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 230
7 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางสาวสุกันญา โพธิสนธิ์ todsapon sopakan 223
8 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 224
9 ประชาสัมพันธ์ : วันปิยมหาราช todsapon sopakan 289
10 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 todsapon sopakan 267
11 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 493
12 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 508
13 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 506
14 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 475
15 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 446
16 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 418
17 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 397
18 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online todsapon sopakan 330
19 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 321
20 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปี 2562 todsapon sopakan 298
21 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 266
22 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 205
23 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562 todsapon sopakan 90
24 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 todsapon sopakan 57
25 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก todsapon sopakan 64
26 ประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ todsapon sopakan 66
27 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมเยาวชนทางสายใหม่ todsapon sopakan 68
28 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 todsapon sopakan 54
29 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน AP) todsapon sopakan 57
30 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) todsapon sopakan 57
31 ประชาสัมพันธ์ : เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 2562 todsapon sopakan 48
32 สรุปยอดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 4 มีนาคม - 17 มีนาคม 2562 todsapon sopakan 56
33 ประกาศ : มาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณขยะในโรงเรียน todsapon sopakan 83
34 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี todsapon sopakan 109
35 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน todsapon sopakan 156
36 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 todsapon sopakan 109
37 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) todsapon sopakan 121
38 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 todsapon sopakan 113
39 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย todsapon sopakan 146
40 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 todsapon sopakan 119
41 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน todsapon sopakan 127
42 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล todsapon sopakan 113
43 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว​ขอพร​ วันสงกรานต์ todsapon sopakan 131
44 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ todsapon sopakan 170
45 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 273
46 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานอบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย todsapon sopakan 252
47 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2562 todsapon sopakan 288
48 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 246
49 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 266
50 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2562 todsapon sopakan 365
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5