NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ : การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน todsapon sopakan 6
2 ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกัน COVID-19 ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 24
3 ประชาสัมพันธ์ : อบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ todsapon sopakan 15
4 ประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 17
5 ประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมห้องเรียนและสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 12
6 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 16
7 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ todsapon sopakan 31
8 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล todsapon sopakan 28
9 ประชาสัมพันธ์ : วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 252
10 ประชาสัมพันธ์ : ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปี 2562 todsapon sopakan 238
11 ประชาสัมพันธ์ : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า todsapon sopakan 208
12 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 todsapon sopakan 200
13 ประชาสัมพันธ์ : วันลอยกระทง todsapon sopakan 219
14 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 310
15 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางสาวสุกันญา โพธิสนธิ์ todsapon sopakan 303
16 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 308
17 ประชาสัมพันธ์ : วันปิยมหาราช todsapon sopakan 378
18 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 todsapon sopakan 382
19 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 609
20 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 606
21 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 582
22 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 541
23 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 667
24 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 477
25 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 479
26 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online todsapon sopakan 382
27 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 374
28 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปี 2562 todsapon sopakan 351
29 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 311
30 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 266
31 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562 todsapon sopakan 140
32 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 todsapon sopakan 100
33 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก todsapon sopakan 118
34 ประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ todsapon sopakan 127
35 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมเยาวชนทางสายใหม่ todsapon sopakan 119
36 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 todsapon sopakan 108
37 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน AP) todsapon sopakan 122
38 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) todsapon sopakan 112
39 ประชาสัมพันธ์ : เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 2562 todsapon sopakan 94
40 สรุปยอดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 4 มีนาคม - 17 มีนาคม 2562 todsapon sopakan 104
41 ประกาศ : มาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณขยะในโรงเรียน todsapon sopakan 146
42 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี todsapon sopakan 156
43 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน todsapon sopakan 241
44 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 todsapon sopakan 166
45 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) todsapon sopakan 175
46 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 todsapon sopakan 176
47 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย todsapon sopakan 237
48 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 todsapon sopakan 175
49 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน todsapon sopakan 174
50 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล todsapon sopakan 156
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5