ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 16
2 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกล DAY CAMP todsapon sopakan 12
3 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 9
4 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 10
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมนาเรื่องบูรณาการต้านภัยยาเสพติด todsapon sopakan 19
6 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 รายวิชาคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ todsapon sopakan 11
7 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ todsapon sopakan 14
8 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย todsapon sopakan 11
9 ประชาสัมพันธ์ ART Workshop & Gallery todsapon sopakan 12
10 ประชาสัมพันธ์ วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 todsapon sopakan 14
11 ประชาสัมพันธ์ พิธีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค todsapon sopakan 8
12 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันตรุษจีน / กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ todsapon sopakan 11
13 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 40
14 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม todsapon sopakan 27
15 โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 21
16 ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 37
17 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ todsapon sopakan 29
18 ประชาสัมพันธ์ : การประชุมกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย todsapon sopakan 28
19 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 53
20 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแนวปฏิบัติป้องกัน COVID-19 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 67
21 ประชาสัมพันธ์ : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร todsapon sopakan 106
22 ประชาสัมพันธ์ : แสดงความยินดีกับคุณครูบุษยา ลิมปิทีปราการ todsapon sopakan 109
23 ประชาสัมพันธ์ : ตักบาตรเทโวโรหณะ todsapon sopakan 117
24 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 128
25 ประชาสัมพันธ์ : วันแม่แห่งชาติ todsapon sopakan 99
26 ประกาศ : การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน todsapon sopakan 131
27 ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกัน COVID-19 ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 171
28 ประชาสัมพันธ์ : อบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ todsapon sopakan 155
29 ประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 137
30 ประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมห้องเรียนและสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 149
31 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 154
32 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ todsapon sopakan 146
33 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล todsapon sopakan 162
34 ประชาสัมพันธ์ : วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 412
35 ประชาสัมพันธ์ : ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปี 2562 todsapon sopakan 417
36 ประชาสัมพันธ์ : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า todsapon sopakan 375
37 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 todsapon sopakan 349
38 ประชาสัมพันธ์ : วันลอยกระทง todsapon sopakan 345
39 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 447
40 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางสาวสุกันญา โพธิสนธิ์ todsapon sopakan 431
41 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 438
42 ประชาสัมพันธ์ : วันปิยมหาราช todsapon sopakan 491
43 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 todsapon sopakan 532
44 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 816
45 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 729
46 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 684
47 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 669
48 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 1012
49 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 589
50 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 615
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6