NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 172
2 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 182
3 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 172
4 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 173
5 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 183
6 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 183
7 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 179
8 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online todsapon sopakan 184
9 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 187
10 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปี 2562 todsapon sopakan 184
11 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 179
12 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 139
13 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562 todsapon sopakan 48
14 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 todsapon sopakan 33
15 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก todsapon sopakan 27
16 ประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ todsapon sopakan 28
17 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมเยาวชนทางสายใหม่ todsapon sopakan 32
18 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 todsapon sopakan 21
19 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน AP) todsapon sopakan 21
20 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) todsapon sopakan 22
21 ประชาสัมพันธ์ : เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 2562 todsapon sopakan 18
22 สรุปยอดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 4 มีนาคม - 17 มีนาคม 2562 todsapon sopakan 29
23 ประกาศ : มาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณขยะในโรงเรียน todsapon sopakan 38
24 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี todsapon sopakan 77
25 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน todsapon sopakan 89
26 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 todsapon sopakan 73
27 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) todsapon sopakan 78
28 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 todsapon sopakan 71
29 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย todsapon sopakan 95
30 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 todsapon sopakan 75
31 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน todsapon sopakan 89
32 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล todsapon sopakan 81
33 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว​ขอพร​ วันสงกรานต์ todsapon sopakan 96
34 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ todsapon sopakan 119
35 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 221
36 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานอบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย todsapon sopakan 194
37 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2562 todsapon sopakan 224
38 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 205
39 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 222
40 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2562 todsapon sopakan 257
41 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส todsapon sopakan 213
42 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย todsapon sopakan 183
43 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 todsapon sopakan 228
44 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดโคงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ todsapon sopakan 138
45 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ todsapon sopakan 136
46 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 154
47 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ todsapon sopakan 155
48 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง todsapon sopakan 134
49 ประชาสัมพันธ์ : ตอนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 169
50 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 242
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5