NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 7
2 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 todsapon sopakan 4
3 ประชาสัมพันธ์ : การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา และวิจัยในชั้นเรียน todsapon sopakan 3
4 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online todsapon sopakan 12
5 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 4
6 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมพิธีเปิดการฝึกนักษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปี 2562 todsapon sopakan 8
7 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 6
8 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชการที่ 10 todsapon sopakan 8
9 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี 2562 todsapon sopakan 5
10 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562 todsapon sopakan 5
11 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก todsapon sopakan 6
12 ประชาสัมพันธ์ : โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยใจ todsapon sopakan 6
13 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมอบรมเยาวชนทางสายใหม่ todsapon sopakan 8
14 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 todsapon sopakan 7
15 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียน AP) todsapon sopakan 6
16 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (STEM) todsapon sopakan 6
17 ประชาสัมพันธ์ : เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 2562 todsapon sopakan 6
18 สรุปยอดเงินฝากธนาคารขยะรีไซเคิล 4 มีนาคม - 17 มีนาคม 2562 todsapon sopakan 16
19 ประกาศ : มาตรการในการลดการใช้พลังงานและลดปริมาณขยะในโรงเรียน todsapon sopakan 22
20 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี todsapon sopakan 60
21 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ครบรอบ 42 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน todsapon sopakan 62
22 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 todsapon sopakan 61
23 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน (STEM) todsapon sopakan 64
24 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 todsapon sopakan 56
25 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตรนิสัย todsapon sopakan 70
26 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 todsapon sopakan 62
27 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียน todsapon sopakan 76
28 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล todsapon sopakan 68
29 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว​ขอพร​ วันสงกรานต์ todsapon sopakan 81
30 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ todsapon sopakan 101
31 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 194
32 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานอบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย todsapon sopakan 161
33 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2562 todsapon sopakan 197
34 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 182
35 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 194
36 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2562 todsapon sopakan 220
37 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส todsapon sopakan 175
38 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย todsapon sopakan 147
39 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 todsapon sopakan 190
40 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดโคงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ todsapon sopakan 121
41 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ todsapon sopakan 117
42 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 134
43 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ todsapon sopakan 137
44 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง todsapon sopakan 117
45 ประชาสัมพันธ์ : ตอนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 146
46 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 232
47 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 264
48 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 294
49 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 606
50 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 340
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 5