NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2562 todsapon sopakan 8
2 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 10
3 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 5
4 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2562 todsapon sopakan 4
5 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส todsapon sopakan 11
6 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย todsapon sopakan 4
7 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 todsapon sopakan 15
8 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดโคงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ todsapon sopakan 5
9 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ todsapon sopakan 6
10 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 5
11 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ todsapon sopakan 5
12 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง todsapon sopakan 6
13 ประชาสัมพันธ์ : ตอนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 21
14 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 142
15 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 184
16 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 201
17 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 519
18 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 257
19 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 187
20 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 314
21 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 149
22 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 445
23 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 191
24 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 129
25 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 163
26 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 313
27 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 282
28 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 199
29 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 625
30 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 333
31 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 245
32 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 186
33 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 203
34 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 166
35 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 583
36 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 450
37 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 424
38 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 362
39 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2163
40 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 653
41 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 344
42 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 374
43 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 398
44 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 360
45 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 395
46 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 618
47 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2559 Somporn Thongbai 241
48 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย-ลาว) ในระดับพื้นที่ Somporn Thongbai 210
49 บรรยากาศการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาวิชาทหาร Somporn Thongbai 195
50 ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ปี 2559 Somporn Thongbai 222
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4