NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียน เรื่องแจ้งระยะเวลาคุ้มครองผู้ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่สำหรับนักเรียน todsapon sopakan 468
2 แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม เรื่องกระเป๋าคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง todsapon sopakan 1623
3 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 649
4 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินทางไกล DAY CAMP todsapon sopakan 580
5 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 674
6 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.6 รายวิชาคณิตศาสตร์ todsapon sopakan 596
7 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมนาเรื่องบูรณาการต้านภัยยาเสพติด todsapon sopakan 657
8 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 รายวิชาคณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ todsapon sopakan 662
9 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ todsapon sopakan 554
10 ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ม.3 รายวิชาวิทยาศาสตร์/ภาษาไทย todsapon sopakan 531
11 ประชาสัมพันธ์ ART Workshop & Gallery todsapon sopakan 663
12 ประชาสัมพันธ์ วันมาฆบูชา ประจำปี 2564 todsapon sopakan 651
13 ประชาสัมพันธ์ พิธีเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค todsapon sopakan 529
14 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันตรุษจีน / กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ todsapon sopakan 529
15 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 553
16 ประกาศ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม todsapon sopakan 692
17 โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 719
18 ประกาศโรงเรียน เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 571
19 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศโรงเรียนเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ ฯ todsapon sopakan 579
20 ประชาสัมพันธ์ : การประชุมกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย todsapon sopakan 633
21 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 771
22 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องแนวปฏิบัติป้องกัน COVID-19 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 648
23 ประชาสัมพันธ์ : วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร todsapon sopakan 663
24 ประชาสัมพันธ์ : แสดงความยินดีกับคุณครูบุษยา ลิมปิทีปราการ todsapon sopakan 695
25 ประชาสัมพันธ์ : ตักบาตรเทโวโรหณะ todsapon sopakan 710
26 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 934
27 ประชาสัมพันธ์ : วันแม่แห่งชาติ todsapon sopakan 673
28 ประกาศ : การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน todsapon sopakan 726
29 ประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกัน COVID-19 ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 1059
30 ประชาสัมพันธ์ : อบรมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ todsapon sopakan 768
31 ประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 732
32 ประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมห้องเรียนและสถานที่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 todsapon sopakan 771
33 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 todsapon sopakan 724
34 ประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ todsapon sopakan 707
35 ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล todsapon sopakan 701
36 ประชาสัมพันธ์ : วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 1088
37 ประชาสัมพันธ์ : ฟ้า-ชมพูเกมส์ ประจำปี 2562 todsapon sopakan 1000
38 ประชาสัมพันธ์ : วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า todsapon sopakan 1038
39 ประชาสัมพันธ์ : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 todsapon sopakan 972
40 ประชาสัมพันธ์ : วันลอยกระทง todsapon sopakan 995
41 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีฌาปนกิจ เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 1126
42 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางสาวสุกันญา โพธิสนธิ์ todsapon sopakan 1051
43 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมพิธีสวดอภิธรรม เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว todsapon sopakan 1049
44 ประชาสัมพันธ์ : วันปิยมหาราช todsapon sopakan 1042
45 ประชาสัมพันธ์ : ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9 todsapon sopakan 1117
46 ประชาสัมพันธ์ : การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม todsapon sopakan 1520
47 ประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย todsapon sopakan 1295
48 ประชาสัมพันธ์ : การนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา todsapon sopakan 1225
49 ประชาสัมพันธ์ : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิถีไทยสู่อาเซียน todsapon sopakan 1198
50 ประชาสัมพันธ์ : การติดตามการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล todsapon sopakan 1763
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6