NL Services

บริหารทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว​ขอพร​ วันสงกรานต์ todsapon sopakan 5
2 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​ todsapon sopakan 6
3 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 52
4 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมงานอบอุ่นรัก 245 ปี ศรีนาจะหลวย todsapon sopakan 34
5 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2562 todsapon sopakan 76
6 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 67
7 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2561 todsapon sopakan 52
8 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2562 todsapon sopakan 59
9 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส todsapon sopakan 49
10 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย todsapon sopakan 42
11 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 todsapon sopakan 60
12 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดโคงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ todsapon sopakan 39
13 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ ระดับชาติ todsapon sopakan 39
14 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ todsapon sopakan 35
15 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ todsapon sopakan 37
16 ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง todsapon sopakan 39
17 ประชาสัมพันธ์ : ตอนรับ นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย todsapon sopakan 58
18 ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 153
19 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 194
20 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนนาจะหลวย Nantacha Klangprapun 212
21 วันครู ประจำปี 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 534
22 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2561 Nantacha Klangprapun 270
23 อบรม "เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ" (ด้านพลังงาน) Nantacha Klangprapun 198
24 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 สหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 337
25 กิจกรรมการตรวจสมรรถภาพนักเรียน ประจำปี 2560 Nantacha Klangprapun 159
26 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน พ.ศ. 2561 Somporn Thongbai 455
27 โครงการเสริมทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติดและการท้องก่อนวัยอันควร Nantacha Klangprapun 198
28 โครงการเผยแผ่หลักธรรมนำประชารัฐ Nantacha Klangprapun 138
29 นโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานศึกษา Nantacha Klangprapun 172
30 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 319
31 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 288
32 กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" Nantacha Klangprapun 213
33 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 635
34 การประชุมสัมมนาทางวิชาการบุคลากรสหวิทยาเขต 9 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 340
35 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด Nantacha Klangprapun 260
36 การอบรม "โตไปไม่โกง และรู้เท่าทันสื่อ" Nantacha Klangprapun 193
37 กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ Nantacha Klangprapun 211
38 รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม คร้้งที่ 1 Nantacha Klangprapun 179
39 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 591
40 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 459
41 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 6 Nantacha Klangprapun 435
42 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2560 Nantacha Klangprapun 372
43 คนดีศรี นล. นายนันทพงศ์ สรแสง และนางสาวเฟื่องลดา ทองเขียว Nantacha Klangprapun 2171
44 ค่ายกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 667
45 วันต้นไม้แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 355
46 สัปดาห์วันห้องสมุด เด่นชัย ไวยวรรณ์ 383
47 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 409
48 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 364
49 แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 402
50 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เด่นชัย ไวยวรรณ์ 650
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4